10 zasad terapii Gestalt

 

1. Żyj Teraz: zajmuj się teraźniejszością a nie przeszłością czy przyszłością.

2. Żyj Tutaj: zajmuj się tym co jest obecne, nie tym czego nie ma.

3. Poddaj się temu jaki jesteś: bądź taki jaki jesteś, akceptuj siebie.

4. Przestań wyobrażać sobie: doświadczaj tego co jest rzeczywiste.

5. Weź pełną odpowiedzialność za swoje czyny, uczucia i myśli – bądź uczciwy wobec siebie.

6. Wyrażaj: a nie manipuluj, nie wyjaśniaj, nie usprawiedliwiaj, nie osądzaj.

7. Doświadczaj w pełni całej gamy emocji, tak nieprzyjemnych i  bolesnych,                             

    jak i przyjemnych.

8. Nie akceptuj żadnych zewnętrznych żądań i poleceń: „powinieneś”, które są sprzeczne       

    z Twoją wiedzą o sobie samym.

9. Przestań niepotrzebnie myśleć: zamiast tego zobacz i posmakuj, bądź gotów                   

    do eksperymentowania, by napotkać nowe sytuacje.
10. Bądź otwarty na zmianę i rozwój.